Afghanistan i ljuset av talibanernas maktövertagande – digitalkurs

Många afghaner har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Talibanerna utgår från en konservativ tolkning av islam, som inkluderar en strikt implementering av sharia, men menar sig ha tonat ner mer radikala sidor av ideologin. Är det bara ihålig retorik eller har rörelsen reformerats?

Kursen ges digitalt via Zoom

19:e maj  – 09.30 -15.00

2 000 kr exkl. moms

Information om kursen

Kurs med fokus på samtidens Afghanistan i relation till migrationsfrågor i Sverige.

  • Hur ser säkerhetsläget ut i Afghanistan och på vilket sätt påverkas afghaner i Sverige?
  • Vad innebär talibanernas maktövertagande och finns tendenser till förändring inom rörelsen?
  • Vad innebär familjen och släktens roll i det afghanska samhället och hur ser mötet ut med det individualistiska Sverige?

Målgrupp

Personer som möter afghaner i arbetet eller har ett allmänt intresse om Afghanistan.

Medverkande

Jimmy Emanuelsson och Jonatan Malm från InKultura.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF