Arbetsmarknad & integration – digitalkurs

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur och religionsmöten i arbetslivet. Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.

Kursen ges digitalt via Zoom den 23 maj.

09.30-16.00

2 000 kr exkl. moms

Information om kursen

Kurs med fokus på svensk arbetsmarknad i relation till kultur- och religionsfrågor. Målet med kursen är att stärka deltagarnas förmåga i frågor som rör etablering av personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden, samt bättre hantera frågor som rör kultur och religion på arbetsplatser.

Målgrupp

Personer som arbetar med etableringsfrågor i relation till personer med utländsk bakgrund.

Medverkande

Jimmy Emanuelsson och Robert Johansson från InKultura.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF