Arkivera i praktiken – 3 halvdagar digital kurs

Arkivera i praktiken

 Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet och hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut.

 

Kurstart 2023-04-24

Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag.
Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Arkivteori, arkivbegrepp och vilka lagar och regler som styr arkiveringen
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Arkivredovisning, styrning av arkivverksamheten och e-arkivering och pappersarkivering
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Regelverket kring gallring, praktiska gallringsfrågor och rutiner för arkivlokalen

4 900 kr exkl. moms

Information om kursen

Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.

Målgrupp

Inga förkunskaper krävs. Denna kurs är en grundkurs och riktar sig till både dig i offentlig och privat sektor. Du får trygghet i ditt arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare.

Medverkande

Kursen genomförs av Dokumentinfo den innehåller aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg.