Aterfallsprevention 3 dagar digitalkurs

Återfallsprevention (ÅP)

Välkommen till en digital tredagarskurs i Återfallsprevention utifrån KBT vid substansberoende och skadligt bruk av substanser, med start fredagen den 28 april 2023 via Zoom.

Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika.

Grundkursen omfattar tre kursdagar, 1+1+1, med en mellanliggande period om en till två veckor mellan kursdagarna för läs- och tillämpningsuppgifter, som bland annat att öva att använda återfallspreventiva färdigheter med klienter på arbetsplatsen.

Kursen baseras på boken Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika av Liria Ortiz och Peter Wirbing. Studentlitteratur (2022, andra upplagan) och det manualbaserade behandlingsprogram i återfallsprevention som ingår i boken. (Kursboken ingår i kursavgiften).

Kursen har som utgångspunkt att beskriva hur återfallsprevention som metod kan användas av behandlare och utredare såväl inom socialtjänst som hälso- och sjukvård och inte minst uppmärksamma hur återfallsprevention kan tillämpas i en vårdkedja där till exempel den återfallspreventiva behandlingen inled inom hälso- och sjukvården och fortsätter inom socialtjänsten.

Tid och plats

 

Fredag 28 april 2023 kl. 09.00 – 16.00

Måndag 8 maj 2023 kl. 09.00 – 16.00

Fredag 26 maj 2023 kl. 09.00 – 16.00

Samtliga tre kursdagar genomförs via Zoom. Länk till kursdagarna kommer mejlas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Kurslitteraturen kommer skickas ut till samtliga kursdeltagare efter sista anmälningsdag och vi vill i anmälan att du anger till vilken postadress som kurslitteraturen ska skickas till.

Avgift

Avgiften är 3500 (exkl. Moms) I avgiften ingår kurslitteraturen och e-handledning tre månader efter kursens slut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 27 mars 2023. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post ca 1½ vecka före kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig, Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

Eva Lindkvist, e-post eva@kompetenstrappan.se

3 500 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

Kursens innehåll har fokus på demonstrationer av de tio sessioner som behandlingsprogrammet omfattar och övningar att använda för de praktiska moment som ingår i sessionerna.

Korta föreläsningar om grundläggande begrepp och teorier i metoden. Ett inslag är också att demonstrera och öva hur en MI-baserad samtalsstil kan inkluderas i behandlingsprogrammet. Utöver detta presenteras också hur återfallsprevention kan användas i kort möten med klienter på ett improviserat sätt, det som benämns återfallsprevention i vardagssamtal.

Kursens pedagogik är att demonstrera hur återfallsprevention kan ”se ut och låta” och att i nästa steg öva att använda de återfallspreventiva färdigheterna i korta tillämpningsövningar.

Reflektionspass får du möjlighet att resonera om hur du anpassa metoden utifrån den arbetssituation som de klienter som du har.

Målet för kursen är att du efter kursen självständigt ska kunna använda återfallsprevention som behandlingsmetod, som ett behandlingsprogram, individuellt med en klient eller med en grupp klienter eller i vardagssamtal.

Kurslitteratur är:

  • Läroboken Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika, av Liria Ortiz och Peter Wirbing
  • Artiklar som fördjupar om återfallsprevention vid substansberoende och samtidigt psykiatrisk samsjuklighet och om att använda ett KBT-baserat arbetssätt vid kognitiva funktionsvariationer
  • Ett arbetshäfte om återfallsprevention för klienter och patienter

Målgrupp

Behandlare i första linjen, främst skötare, sjuksköterskor och socionomer, inom psykiatrins och socialtjänstens beroendevård

Medverkande

Lärare och kursledare är Peter Wirbing, beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och lärare i motiverande samtal MI (MINT). Peter har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda i återfallsprevention.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF