Att leda utan att vara chef – 2 dagar

Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan utöva ett tydligt ledarskap, trots att du inte har en position som chef. Du har en ledarroll som t.ex. projektledare, teamledare, gruppledare etc. eller annan form av ledarroll.

Du får lära dig grunderna i kommunikation. Du får också grundläggande kunskaper i ett coachande förhållningssätt, att lyssna aktivt, ta och ge feedback, delegering och hur du arbetar med motivation. Likaså får du insikt i ledarskapets förutsättningar och hur du kan utveckla såväl ditt ledarskap som gruppen du leder.

Kursen ges 25-26 april på Malmö Arena Hotel 08.00 – 16.30

Efter fullgjord utbildning erhåller deltagarna ett utbildningsintyg från kursen.

 

7 000 kr exkl. moms

Information om kursen

Utbildningsdagarna består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till arbete. Du får arbeta konkret med egna exempel från din vardag. De verktyg och förhållningssätt du får lära dig är bl.a. ledarskapets uppgift, vad utmärker en bra ledare, kommunikation, coachande förhållningssätt, feedback, aktivt lyssnande, konflikthantering mm.

Målgrupp

Teamledare, arbetsledare, projektledare, mfl som har en ledande roll eller utövar någon form av ledarskap i grupper gentemot medarbetare eller andra intressenter tex. projektmedlemmar, kunder, klienter, föreningar, styrgrupper ,
etc.

Medverkande

Göran Larsson, erfaren konsult, utbildare och coach inom ledarskap, kommunikation och coaching från Syrsa Competence Development AB.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF