Praktisk avtalsrätt inom offentlig förvaltning

Välkommen till en digital endagskurs i Praktiskt avtalsrätt inom offentlig upphandling, tisdagen den 18 april 2023.

Vid offentlig upphandling är fokus inte sällan de lagar och regler som styr upphandlingar. Det som inte får glömmas bort är att upphandlingen i slutändan ska resultera i ett avtal som upphandlare och beställare ska kunna tillämpa. Avtalets utformning och avtalsrättens regler är därför av stor vikt för att upphandlingen ska lyckas. Vid en upphandling är därför avtalsrättens lagar och principer en viktig kunskap och även kunskap kring hur ett avtal ska utformas.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling antingen på en upphandlande myndighet eller som leverantör och som därför har upprättande av avtal som en del av dina arbetsuppgifter. Utbildningen kommer att ge dig en fördjupad kunskap i hur avtalsrätten samverkar med upphandlingsrättslig lagstiftning och du kommer även få praktiska tips på upprättande av avtal.

Du får svar på hur avtal bör utformas samt hur det färdiga avtalet bör hanteras, justeras och sägas upp under avtalets löptid.

Ett fungerande avtal bör vara klart och tydligt och enkelt att följa upp. Dessutom ska avtalet förebygga konflikter och ge utrymme för att hantera de oförutsedda svårigheter som kan uppstå under avtalets gång. Att skriva lämpliga och välbalanserade avtal som parterna incitament att verka för samma mål är en konst och för både beställare och leverantör behövs en förståelse för såväl avtalsrätten som upphandlingslagarna

Utbildningen Praktisk avtalsrätt inom offentlig upphandling reder ut komplexiteten i att skriva och hantera avtal. Med konkreta exempel ur verkligheten får du en förståelse för hur avtal kan och bör utformas för att fungera under hela avtalstiden. Du lär dig också hur det färdiga avtalet kan hanteras, justeras och sägas upp under avtalets löptid.

Du får kunskap i hur avtal kan tolkas och parternas rättigheter och skyldigheter. Det finns gott om utrymme för konstruktiva diskussioner.

Vill du få ut maximalt av ditt avtal efter avslutad upphandling är detta rätt utbildning för dig, oavsett om du arbetar som beställare eller leverantör!

 

 • Allmän avtalsrätt, principer och regler
 • Avtals ingående och avtalstolkning
 • Avtalsrätten i förhållande till LOU
 • Avtalets innehåll – avtalsvillkor, uppsägningsmöjlighet, särskilda kontraktsvillkor med konkreta exempel
 • Leverantörens påverkan på villkoren i avtalet inför och efter ingåendet
 • Ansvarsbegränsningar i avtal, utformning och konsekvenser
 • Hur reglera underlåtenhet att uppfylla förpliktelser?
 • Avtalsbrott
 • Olika påföljder vid avtalsbrott
 • Hävning och skadestånd
 • Ändringar i upphandlade kontrakt? Ändringsklausuler
 • Ogiltighet av avtal

 

Tid och plats

Tisdagen den 18 april 2023 kl. 09.30 – 15.00 med avbrott för fika och lunch.

Länk till kursdagen kommer mejlas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Avgift

Avgiften är 2300 kr (exkl. Moms).

Anmälan

Du anmäler dig senast tisdagen den 28 mars 2023. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post ca 1½ vecka före kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig, Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

 

 

 

 

2 300 kr exkl. moms

Information om kursen

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling antingen på en upphandlande myndighet eller som leverantör och som därför har upprättande av avtal som en del av dina arbetsuppgifter. Utbildningen kommer att ge dig en fördjupad kunskap i hur avtalsrätten samverkar med upphandlingsrättslig lagstiftning och du kommer även få praktiska tips på upprättande av avtal.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är upphandlare/inköpare, politiker, tjänsteperson inom offentlig verksamhet.

Medverkande

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat 20 år med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess i olika roller som advokat, bolagsjurist och som jurist i upphandlande myndighet. Hon företräder löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i alla slags upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol.

Advokat Klas Eklund har lång erfarenhet av att bistå både offentliga aktörer och privata företag ifråga om kommersiella avtal innefattande såväl produkt- och tjänsteavtal, inköp- och försäljningsavtal och andra centrala avtal. Han har en god förståelse för verksamheters behov och med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal arbetar han ofta med att ta fram mallavtal och utbilda klienters sälj- och inköpsfunktioner. Han arbetar även regelbundet med privacy frågor.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF