Biträdande rektorer – utbildningsdag – digital kurs

Biträdande rektorer är ofta en central funktion i skolan men nämns inte i skollagen eller andra nationella styrdokument. Biträdande rektorer kan utföra många olika rektoruppgifter men även undervisa som lärare. Vid utbildningen går vi igenom ansvarsfördelningen enligt skollagen med fokus på biträdande rektorer samt tar upp ett antal regelverk som är centrala i biträdande rektors uppdrag. Syftet med utbildningen är att tydliggöra biträdande rektors roll på olika områden samt öka kunskapen om hur olika centrala regler ska tillämpas i olika situationer.

Vid utbildningen kommer bl.a. följande tas upp:

– Ansvarsfördelningen mellan rektor och biträdande rektor

– Elevers utveckling mot målen med fokus på rätten till särskilt stöd

– Trygghet och studiero

Kursen ges digitalt via Teams länk till utbildningen skickas till deltagarna i förväg.

Datum 1 december 09.30 – 14.00

Medverkande – Mikael Hellstadius – skolrättsexpert

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Biträdande rektorer är ofta en central funktion i skolan men nämns inte i skollagen eller andra nationella styrdokument. Biträdande rektorer kan utföra många olika rektoruppgifter men även undervisa som lärare. Vid utbildningen går vi igenom ansvarsfördelningen enligt skollagen med fokus på biträdande rektorer samt tar upp ett antal regelverk som är centrala i biträdande rektors uppdrag. Syftet med utbildningen är att tydliggöra biträdande rektors roll på olika områden samt öka kunskapen om hur olika centrala regler ska tillämpas i olika situationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till skolledning, biträdande rektorer och rektorer.

Medverkande

Mikael Hellstadius

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF