Direktupphandling och andra icke-annonserade anskaffningar – distans 2023

Direktupphandling och andra icke-annonserade anskaffningar

Under en halvdag går vi igenom relevanta frågeställningar avseende direktupphandling och andra icke-annonserad förfarande vid offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

Kursen syftar till att ge en orientering om vilka möjligheter som föreligger för anskaffningar utan ett förgående annonsering vid olika situationer och hur dessa skall och får genomföras.

Dagen behandlar bl.a.:

  • Anskaffningar som överhuvudtaget inte omfattas av upphandlingsregelverket
  • Förhandlat förfarande utan föregående annonsering och direktupphandling
  • Det nya kapitlet – sedan den 1 februari 2022 gällande – regelverket för direktupphandlingar.
  • Grundläggande principer för direktupphandling
  • ”Lågt värde” – hur beräknas detta?
  • Den nya rätten att direktupphandla vid överprövningar
  • Direktupphandlingspolicy och efterannonsering

Kursen ges digitalt via Teams länk till utbildningen skickas till deltagarna i förväg.

Datum 17 mars 2023 09.00-12.00

Medverkande – Per Ola Bergquist

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Under en halvdag går vi igenom relevanta frågeställningar avseende direktupphandling och andra icke-annonserad förfarande vid offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

Kursen syftar till att ge en orientering om vilka möjligheter som föreligger för anskaffningar utan ett förgående annonsering vid olika situationer och hur dessa skall och får genomföras.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till upphandlare inom offentlig sektor.

 

Medverkande

Per-Ola Bergqvist, advokat på Advokatfirman Vinge, arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han verkar därvidlag som rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Härutöver arbetar Per-Ola Bergqvist med entreprenadjuridik och allmän affärsjuridik. Per-Ola Bergqvist har vidare omfattande processerfarenhet inom bl.a. rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF