Låg affektivt bemötande – grundkurs – halvdag digital kurs

Välkommen till en grundkurs i låg affektivt bemötande

Det lågaffektiva förhållningssättet tar sin utgångspunkt i att människor med utmanande beteende ofta har svårigheter att reglera sin affekt.

Förhållningssättet handlar om hur vi som yrkesverksamma, genom att ändra på vårt sätt att agera, kan hjälpa personer med utmanande beteende till ett bättre liv.

Föreläsningen ger deltagarna en förståelse för det lågaffektiva förhållningssättets grundläggande principer och hur man praktiskt kan arbeta efter dessa i både förebyggande och akuta krissituationer i sin verksamhet.

Föreläsningen tar också upp hur man organiserar/planerar för att få det lågaffektiva förhållningssättet att bli en positiv kraft i hela verksamheten på lång sikt.

Kursen ges via Teams 09.00 – 12.00 den 1 februari 2023

 

995 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

Föreläsningen ger deltagarna en förståelse för det lågaffektiva förhållningssättets grundläggande principer och hur man kan arbeta efter dessa i både förebyggande och akuta krissituationer.

Föreläsningen tar också upp hur man kan organisera/planera för att få det lågaffektiva förhållningssättet att bli en positiv kraft i hela verksamheten på lång sikt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst  till dig som arbetar inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri, behandling, skola samt du som i ditt arbete möter människor med ökande sårbarheter och utmanande beteenden.

Medverkande

Stefan Boström är legitimerad psykolog under specialisering i pedagogisk psykologi. Han arbetar med utbildning, handledning och stöd till en mängd olika verksamheter som behöver hitta professionella sätt att i sitt uppdrag möta personer med utmanande beteende.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF