Lex Lilla Hjärtat – barns bästa när vård enligt LVU upphör

Lex Lilla Hjärtat – barns bästa när vård enligt LVU upphör- Inklusive Fördjupning om vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud

 

Socialnämnden får från 1 juli 2022 nya skyldigheter och möjligheter för att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud är verktyg som funnits under en lång rad av år, och har båda ett starkt barnrättsperspektiv.

Förutom att lagändringen tydliggör förutsättningarna för när LVU-vård kan upphöra, tidigareläggs skyldigheten att överväga vårdnadsöverflyttning,
införs skyldighet att överväga flyttningsförbud och tillförs nya verktyg som drogtest och uppföljningsansvar. Som alltid ska vad som är bäst för barnet
vara avgörande.

Under denna dag ges en grundlig genomgång av samtliga delar i Lex Lilla Hjärtat. Dessutom innehåller dagen fördjupande avsnitt om vårdnadsöverflytt och flyttningsförbud, såväl det regelverk som gäller som rättspraxis och vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen.

Innehållet grundas på lagstiftning, förarbeten, föreskrifter och allmänna råd samt rättsfall och JO-beslut. Utrymme för diskussion och egna frågor, inkl möjlighet att sända in frågor i förväg.

Kursen ges på Hotel Noble House Malmö (vid Gustav Adolfs Torg)

30:e sept  – 09.30 -15.00

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.

3 300 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

Skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning redan efter två år
Fördjupning: att överväga och handlägga vårdnadsöverflyttning

Begäran om vårdens upphörande
• LVU-vård får inte upphöra förrän varaktig förändring
• Drogtest inför umgänge och upphörande av vård

Skyldighet att överväga flyttningsförbud.
Fördjupning: regelverk och handläggning av flyttningsförbud

Uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård

Målgrupp

Socialsekreterare och chefer som arbetar med barn och unga, LVU och familjehemsvård,
samt övriga intresserade.

Medverkande

Ulrika Ekebro, socialrättslig utbildare och handledare sedan 2010. Auktoriserad socionom
med erfarenhet från socialtjänst och tillsynsmyndighet, med fokus på barn och unga

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF