Grundläggande LOU

Välkommen till en digital endagskurs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) torsdagen den 9 mars 2023.

Ta första steget och lär dig grunderna till lagen om offentlig upphandling (LOU) samt övriga upphandlingslagar och hur du ska arbeta med att utforma upphandlingsdokument och utvärdera anbudsgivare. En grundläggande kunskap i upphandlingsrätten är en nödvändig förutsättning för att genomföra bra upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling är central för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten till att göra bra affärer och bra avtal för båda parter.

Denna kurs ger dig som arbetar med upphandling en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med inslag av nyheter på området och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Kursen är bred, med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.

Huvudpunkter ur innehållet:

 • Lagarnas tillämpningsområde
 • Principerna för offentlig upphandling
 • Upphandlingar över och under tröskelvärdena
 • Upphandlingsförfaranden
 • Inköpsprocessen ur upphandlarens och leverantörens perspektiv
 • Upphandlingsdokumentet – vad det innehåller och betydelsen av en tydlig kravställning
 • Direktupphandling
 • Uteslutning, kvalificering och utvärdering
 • Avtal och ramavtal
 • Takvolym och golvpriser
 • Överprövning, hur hanterar man det?
 • Senaste praxis på upphandlingsområdet

 

Tid och plats
Torsdagen den 9 mars 2023, kl.  09.00 – 16.00. Dagen kommer innehålla pauser för fika och lunch.

Avgift
Avgiften är 2300 kr (exkl. Moms). I avgiften ingår åhörarkopior som mejlas ut innan kursstart.

Anmälan
Du anmäler dig senast måndagen den 20 februari 2023. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post ca 1½ vecka före kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information
För mer information, kontakta:
Eva Lindkvist, e-post eva@kompetenstrappan.se

2 300 kr exkl. moms

Information om kursen

Kursen ger goda kunskaper om vad en allmän handling är och om en allmän handling kan lämnas ut. Detta är nödvändig kunskap för anställda inom statlig och kommunal verksamhet, men även för anställda inom vissa privata verksamheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är upphandlare/inköpare och/eller jobbar med någon form av upphandling inom din organisation.

Medverkande

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat 20 år med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess i olika roller som advokat, bolagsjurist och som jurist i upphandlande myndighet. Hon företräder löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i alla slags upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol. Josefin Karlström är biträdande jurist och arbetar på advokatfirman LA PARTNERS. Josefin har tidigare arbetat på förvaltningsdomstol och arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF