Motiverande samtal fördjupning – digital kurs – två dagar

Motiverande samtal – 2 dagars fördjupningsutbildning

Välkommen till en digital tvådagars fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI), med kursstart måndagen den 19 februari 2024.

Kursbeskrivning

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring. MI fokuserar på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring.

Fördjupningsdagarna vänder sig till dig som gått grundutbildning och har behov att fördjupa dina kunskaper och din kompetens samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet med dina klienter. Vi kommer arbeta med hur du når fram i svåra möten och samtal. Du får möjlighet att arbeta med de delar av samtalsmetoden där du upplever att du behöver fördjupa dina färdigheter.

Du kommer få fördjupad teori i MI samt kring vad forskning visat vara de viktigaste och mest verksamma beståndsdelarna i MI.

Du kommer få hemuppgifter mellan utbildningstillfällena för att integrera MI i din yrkesutövning. Hemuppgiften innebär att du skall spela in ett MI samtal med målbeteende på 15 minuter.

Kursen kommer också träna dig i att ge och få återkoppling på samtal. Du kommer få teori och träning i att arbeta med MITI 4.2 (feedbacksytem på MI-samtal).

I kursen ingår även möjlighet till individuell feedback av kursledaren på inspelade samtal.

Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Tid och plats

Måndag 19 februari 2024 kl. 09.00-16.00

Tisdag 12 mars 2024 kl. 09.00-16.00

Samtliga två kursdagar genomförs digitalt via Zoom. Länk till kursen mejlas ut till deltagarna efter sista anmälningsdag.

Avgift

Kursavgiften är 2800 kr (ex moms). I avgiften ingår kursmaterial.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdagen den 31 januari 2024. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post efter sista anmälningsdag samt mer info och länk till kursen ca 1 vecka innan kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta Eva Lindkvist, eva@kompetenstrappan.se

2 800 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring. MI fokuserar på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring.

Fördjupningsdagarna vänder sig till dig som gått grundutbildning och har behov att fördjupa dina kunskaper och din kompetens samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet med dina klienter. Vi kommer arbeta med hur du når fram i svåra möten och samtal. Du får möjlighet att arbeta med de delar av samtalsmetoden där du upplever att du behöver fördjupa dina färdigheter.

Du kommer få fördjupad teori i MI samt kring vad forskning visat vara de viktigaste och mest verksamma beståndsdelarna i MI.

Du kommer få hemuppgifter mellan utbildningstillfällena för att integrera MI i din yrkesutövning. Hemuppgiften innebär att du skall spela in ett MI samtal med målbeteende på 15 minuter.

Kursen kommer också träna dig i att ge och få återkoppling på samtal. Du kommer få teori och träning i att arbeta med MITI 4.2 (feedbacksytem på MI-samtal).

I kursen ingår även möjlighet till individuell feedback av kursledaren på inspelade samtal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som möter människor i sitt arbete som är i behov att genomföra en förändring av något slag.

Medverkande

Ell-Marie Wärmegård, Leg.Psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, handledare, MI-utbildare. Utbildare i grundutbildningar, fördjupningsutbildningar, MI-coachutbildningar och handleder i metoden. Ell-Marie är medlem i International Motivational Interviewing Network of trainers (MINT).