Motiverande Samtal Grundutbildning 3 dagars grundutbildning

Motiverande Samtal Grundutbildning 3 dagars grundutbildning

Välkommen till en digital tredagars grundkurs i Motiverande samtal (MI), med kursstart måndagen den 22 januari 2024.

Kursbeskrivning

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring. MI fokuserar på att öka individens delaktighet och engagemang i sin egen förändring. Grunderna i förhållningssättet är att lära sig lägga märke till, locka fram och stimulera kommunikation som hjälper individen vidare i sin förändringsprocess och samtidigt kunna möta individen i de svårigheter som kan uppstå under förändringsprocessen.

Kursinnehåll

 • Att utgå från MI-andan, förhållningssättet
 • Att få samtalsverktyg om hur du möjliggör och förbättrar en effektiv och respektfull kommunikation beträffande beteendeförändringar med hjälp av MI-metoden
 • Att höra, lock fram och förändra förändringsprat
 • Att arbeta med olika strategier inom MI som, Be om lov, Meny/Agenda och att informera i dialog (UEU)
 • Att medvetet arbeta med de fyra processerna i samtalet
 • Att arbeta med motståndsbegreppet och motståndshantering i förändringsprocessen
 • Att utvecklas i min professionella roll som samtalsledare
 • Att analysera vad händer hos mig som professionell vid svåra samtal, vilka val är konstruktiva respektive mindre konstruktiva
 • Att arbeta med ambivalensutforskning
 • Att kunna tillämpa MI olika kontext
 • Kodning och återkoppling av det egna MI-utförandet

Utbildningen bygger på teori, demonstrationer och praktiska metodfokuserade övningar som görs i större och mindre gruppkonstellationer. Pedagogiken är deltagarcentrerad och bygger i hög grad på egen aktivitet. Utbildningen utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

 

Tid och plats

Måndag 22 januari 2024 kl. 09.00-16.00

Tisdag 23 januari 2024 kl. 09.00-16.00

Onsdag 7 februari 2024 kl. 09.00-16.00

Samtliga tre kursdagar genomförs digitalt via Zoom. Länk till kursen mejlas ut till deltagarna efter sista anmälningsdag.

 

Kursavgiften är 3800 kr (ex moms). I avgiften ingår kursmaterial.

Anmälan

Du anmäler dig senast tisdagen den 3 januari 2024. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post efter sista anmälningsdag samt mer info och länk till kursen ca 1 vecka innan kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta Eva Lindkvist, eva@kompetenstrappan.se

 

 

 

 

3 800 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

· Att utgå från MI-andan, förhållningssättet

· Att få samtalsverktyg om hur du möjliggör och förbättrar en effektiv och respektfull kommunikation beträffande beteendeförändringar med hjälp av MI-metoden

· Att höra, lock fram och förändra förändringsprat

· Att arbeta med olika strategier inom MI som, Be om lov,Meny/Agenda och att informera i dialog (UEU)

· Att medvetet arbeta med de fyra processerna i samtalet

· Att arbeta med motståndsbegreppet och motståndshantering i förändringsprocessen

· Att utvecklas i min professionella roll som samtalsledare

· Att analysera vad händer hos mig som professionell vid svåra samtal, vilka val är konstruktiva respektive mindre konstruktiva

· Att arbeta med ambivalensutforskning

· Att kunna tillämpa MI olika kontext

· Kodning och återkoppling av det egna MI-utförandet

Utbildningen bygger på teori, demonstrationer och praktiska metodfokuserade övningar som görs i större och mindre gruppkonstellationer. Pedagogiken är deltagarcentrerad och bygger i hög grad på egen aktivitet. Utbildningen utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som möter människor i sitt arbete som är i behov att genomföra en förändring av något slag.

Medverkande

Ell-Marie Wärmegård, Leg.Psykoterapeut, auktoriserad familjerådgivare, handledare, MI-utbildare. Utbildare i grundutbildningar, fördjupningsutbildningar, MI-coachutbildningar och handleder i metoden. Ell-Marie är medlem i International Motivational Interviewing Network of trainers (MINT).