Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess – OSL

Välkommen till digital endagskurs i Offentlighet och sekretess (OSL), torsdagen den 9 februari 2023.

Kursen behandlar offentlighetsprincipen, som är fast förankrad i svensk rätt, med fokus på den grundlagsstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar. Här redogörs ingående för vad som avgör om en handling är allmän, vilka undantag som finns och frågan om utlämnande av allmänna handlingar. Kursen behandlar även när det är möjligt att belägga uppgifter med sekretess för att ge praktiska verktyg att använda vid begäran om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Syftet med kursen är att utifrån gällande lagstiftning (tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen) ge dig som deltagare de grundläggande kunskaperna som krävs för att hantera offentlighets- och sekretessfrågorna på ett säkert sätt. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas frågor och diskussioner utifrån praktiska exempel.

Kursen ger goda kunskaper om vad en allmän handling är och om en allmän handling kan lämnas ut. Detta är nödvändig kunskap för anställda inom statlig och kommunal verksamhet, men även för anställda inom vissa privata verksamheter.

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

· Offentlighetsprincipen

· Vad avgör om en handling är allmän eller inte?

· Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?

· Överklagande av beslut om utlämnande av handlingar

· Hur man avgör om en uppgift är sekretesskyddad

· Hur man hanterar begäran om utlämnande av handling

· Vad är inte en allmän handling? Vad är minnesanteckningar?

· Vad gör jag om någon vill ta del av en sekretesshandling?

· Offentliganställdas rätt till meddelarfrihet och yttrandefrihet

· Skyndsam handläggning, vad innebär det?

· Sekretessreglernas uppbyggnad

· Vem skall iaktta sekretess?

· Sekretess mellan myndigheter

 

Tid och plats

Torsdagen den 9 februari 2023 kl. 09.00 – 16.00 med avbrott för fika och lunch.

Länk till kursdagen kommer mejlas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Avgift

Avgiften är 2300 kr (exkl. Moms).

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 23 januari 2023. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post ca 1½ vecka före kursstart.

Observera att anmälan ska vara personlig, Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta · Eva Lindkvist, e-post eva@kompetenstrappan.se

2 300 kr exkl. moms

Information om kursen

Kursen ger goda kunskaper om vad en allmän handling är och om en allmän handling kan lämnas ut. Detta är nödvändig kunskap för anställda inom statlig och kommunal verksamhet, men även för anställda inom vissa privata verksamheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är politiker, tjänsteperson inom offentlig verksamhet.

Medverkande

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat 20 år med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess i olika roller som advokat, bolagsjurist och som jurist i upphandlande myndighet. Hon företräder löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i alla slags upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol. Josefin Karlström är biträdande jurist och arbetar på advokatfirman LA PARTNERS. Josefin har tidigare arbetat på förvaltningsdomstol och arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF