Aktuell rättspraxis offentlig upphandling första halvåret 2023.

Aktuell rättspraxis offentlig upphandling första halvåret 2023.

Under en halvdag går vi igenom relevanta frågeställningar avseende sekretess i samband med offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.  Rättspraxis inom offentlig upphandling har en betydande påverkan på en upphandlares vardag och årligen levererar kammarrätterna hundratals domar, vilka kompletteras av ett tiotal domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-​domstolen.

Kursen syftar till att redogöra för de vägledande avgöranden som meddelats under första halvåret 2023, med särskilt tonvikt på de som märkbart och i betydande utsträckning påverkar en upphandlares vardag, såsom vid utformningen av upphandlingsdokumenten. Utifrån de avgöranden som meddelats prövningstillstånd i kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen

Dagen behandlar:

  • Hyresundantagets tillämpningsområde
  • Är minuspriser tillåtna att förbjuda?
  • Tillämpningen av det nya – sedan den 1 februari 2022 gällande – regelverket för upphandlingar under tröskelvärdena.

Datum 15 juni 2023 09.00-12.00

Medverkande – Per Ola Bergquist

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Under en halvdag går vi igenom relevanta frågeställningar avseende sekretess i samband med offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.  Rättspraxis inom offentlig upphandling har en betydande påverkan på en upphandlares vardag och årligen levererar kammarrätterna hundratals domar, vilka kompletteras av ett tiotal domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-​domstolen.

Kursen syftar till att redogöra för de vägledande avgöranden som meddelats under första halvåret 2023, med särskilt tonvikt på de som märkbart och i betydande utsträckning påverkar en upphandlares vardag, såsom vid utformningen av upphandlingsdokumenten. Utifrån de avgöranden som meddelats prövningstillstånd i kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till upphandlare inom offentlig sektor.

 

Medverkande

Per-Ola Bergqvist, advokat på Advokatfirman Vinge, arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han verkar därvidlag som rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Härutöver arbetar Per-Ola Bergqvist med entreprenadjuridik och allmän affärsjuridik. Per-Ola Bergqvist har vidare omfattande processerfarenhet inom bl.a. rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF