Säkerhetsskyddad offentlig upphandling

Säkerhetsskyddad offentlig upphandling

Under en halvdag går vi igenom grundläggande relevanta frågeställningar avseende säkerhetsskyddsfrågor i samband med offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering och förståelse för säkerhetsskyddsfrågor vid offentlig upphandling och ge kursdeltagaren verktyg för att uppmärksamma och behandla frågeställningarna när de uppkommer.

Krav på skydd av säkerhetsklassade uppgifter gäller tillsammans med upphandlingsregelverket vid offentliga upphandlingar. Att hantera och ställa kraven på säkerhetsskydd innebär ofta att en konflikt uppkommer med de grundläggande principerna om öppenhet och förutsägbarhet inom upphandlingsregelverket.

Dagen behandlar:

  • Lagstiftningen
  • Analysen kring säkerhetsskyddsklassning – metoden
  • Säkerhetsskydd under upphandlingsfasen
  • Processen för säkerhetsskyddade upphandlingar- SUA
  • Säkerhetsskydd och avtalsfrågor.

Exempel på situationer där konflikt kan uppstå mellan de olika regelverken.

Kursen ges digitalt via Teams länk till utbildningen skickas till deltagarna i förväg.

Datum 18 april 2023 09.00-12.00

Medverkande – Per Ola Bergquist

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Under en halvdag går vi igenom grundläggande relevanta frågeställningar avseende säkerhetsskyddsfrågor i samband med offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering och förståelse för säkerhetsskyddsfrågor vid offentlig upphandling och ge kursdeltagaren verktyg för att uppmärksamma och behandla frågeställningarna när de uppkommer.

Krav på skydd av säkerhetsklassade uppgifter gäller tillsammans med upphandlingsregelverket vid offentliga upphandlingar. Att hantera och ställa kraven på säkerhetsskydd innebär ofta att en konflikt uppkommer med de grundläggande principerna om öppenhet och förutsägbarhet inom upphandlingsregelverket.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till upphandlare inom offentlig sektor.

 

Medverkande

Per-Ola Bergqvist, advokat på Advokatfirman Vinge, arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han verkar därvidlag som rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Härutöver arbetar Per-Ola Bergqvist med entreprenadjuridik och allmän affärsjuridik. Per-Ola Bergqvist har vidare omfattande processerfarenhet inom bl.a. rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF