Särskilt stöd skola – digitalkurs (halvdag)

Särskilt stöd

I denna utbildning gås reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd grundligt igenom med fokus på hur de bör tillämpas i olika praktiska situationer i verksamheter från och med förskoleklass till och med gymnasiet.

Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.

Nyheter:

  • Distansundervisning
  • Förtydligat ansvar för rektor
  • Information till hemkommunen
  • Samordning av insatser vid behov
  • Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer (fr.o.m. ht -18)
  • Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet (fr.o.m. ht -19)
  • Aktuella reformer och praxis

 

Datum 15 november 09.00-12.00 Medverkande – Mikael Hellstadius – skolrättsexpert

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

I denna utbildning gås reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd grundligt igenom med fokus på hur de bör tillämpas i olika praktiska situationer i verksamheter från och med förskoleklass till och med gymnasiet.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som är lärare/specialpedagog, rektor/biträdande rektor, arbetar inom elevhälsan eller i den kommunala förvaltningen. Fokus ligger på särskilt stöd inom grundskolans verksamhet men även du som arbetar inom gymnasieskolan är välkommen.

Medverkande

Mikael Hellstadius

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF

 

Kurskategorier