Sekretess i praktiken – 3 halvdagar digital kurs

SEKRETESS I PRAKTIKEN

 

Fördjupa dig i sekretessprövningar och problematik kring allmänna handlingar! Vi lär oss att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Under kursen tar vi oss an mer komplexa frågor om till exempel vad som är allmänna handlingar och uppgifter ur allmänna handlingar. Kursen innehåller även moment som behandlar vad som avses med att röja sekretessbelagd uppgift, meddelarfrihet, regler gällande undantag för sekretess och processen för överprövning och överklagan.

Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

 

Kurstart 2023-04-17

Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag.
Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:

5 900 kr exkl. moms

Information om kursen

Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.

Målgrupp

Inga förkunskaper krävs. Detta är en grundkurs i sekretess och vänder sig till alla som hanterar utlämnande av allmänna handlingar.

Medverkande

Kursen genomförs av Dokumentinfo den innehåller aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg.