Skolplikt – digitalkurs (halvdag)

Vid kursen Skolplikt görs en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt med fokus på frågor som har en nära koppling till den praktiska verksamheten som t.ex. ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Vi går igenom vad som ligger i skolplikten och vad reglerna betyder i praktiken. Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolpliktsfrågor, både som tjänsteman inom kommun och privat verksamhet. Kursen är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller vill lära sig mer om området.

Kursen ges digitalt via Teams och länk till kursen skickas några dagar innan kursens genomförande.

Datum 28 november 09.00-12.00

Medverkande - Mikael Hellstadius - skolrättsexpert

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Vid kursen Skolplikt görs en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt med fokus på frågor som har en nära koppling till den praktiska verksamheten som t.ex. ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Vi går igenom vad som ligger i skolplikten och vad reglerna betyder i praktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolpliktsfrågor, både som tjänsteman inom kommun och privat verksamhet. Kursen är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller vill lära sig mer om området.

Medverkande

Mikael Hellstadius

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF

 

Kurskategorier